Bezpieczny powrót do szkoły

31 sierpnia 2020, 19:14

Już jutro rozpocznie się rok szkolny. Jak co roku we wrześniu policjanci będą pełnili służbę w okolicach szkół. Celem ich pracy będzie zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie placówek oświatowych i przypominanie młodym ludziom i ich rodzicom zasad oraz dobrych praktyk, które powinny obowiązywać w codziennej drodze do szkoły.

Już jutro rozpocznie się rok szkolny. W tym roku uczniowie idą do kolejnych klas w szczególnych warunkach spowodowanych koronawirusem. Jakkolwiek nie możemy zapominać o obostrzeniach, które obowiązują w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się groźnej choroby, to należy także zaznaczyć, że bezpieczeństwo na drodze także jest istotnym elementem dla nas wszystkich.

Jak co roku we wrześniu policjanci w całym powiecie gdańskim w początkowych dniach września będą pełnili służbę w okolicach szkół. Mundurowi zwrócą uwagę na wszystkie niebezpieczne zachowania zarówno kierujących, jak i pieszych. Osoby, które w sposób lekceważący traktują przepisy, muszą liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy.

Stróże prawa zawsze duży nacisk kładą na kształtowanie wiedzy uczestników ruchu drogowego. Policjanci propagują dobre praktyki i przypominają obowiązujące przepisy.

Należy pamiętać, że dziecko naśladuje zachowania dorosłego, warto więc dawać dobry przykład, chociażby przestrzegając przepisy ruchu drogowego. Dobrze jest zadbać, aby młody człowiek był dobrze widoczny na drodze. W tym celu korzystajmy m.in. z odblasków. Przewożąc najmłodszych, wykorzystujmy foteliki i zawsze stosujmy pasy bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. Zatrzymując się w tym celu, należy zwrócić uwagę, czy jest to dozwolone w tym miejscu i czy nie tamujemy ruchu lub nie zasłaniamy widoczności np. pieszym.

W rejonach placówek oświatowych można zazwyczaj zauważyć dodatkowe oznakowanie, które ostrzega i informuje kierowców o możliwej obecności dzieci. W wielu miejscach wprowadzono dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych, ograniczono prędkość. Wszystkie tego typu zabiegi jednak muszą iść w parze z rozsądnym zachowaniem uczestników ruchu drogowego i przestrzeganiem przepisów, o co niezmiennie apelują policjanci!

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola