DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

10 lutego 2019, 20:35


Jutro policjanci drogówki przeprowadzą działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Na drogach powiatu gdańskiego policjanci główną uwagę zwracać będą na pieszych oraz innych niechronionych uczestników ruchu drogowego i dbać o ich bezpieczeństwo. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.

08 lutego br. od samego rana policjanci z pruszczańskiej drogówki będą realizowali działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowe zachowania pieszych i rowerzystów, ale także na błędy kierowców wobec niechronionych użytkowników dróg.
Funkcjonariusze z naszego powiatu skupią uwagę na działaniach polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Policjanci będą obserwować zachowania pieszych na drodze, gdyż do wypadków z ich udziałem najczęściej dochodzi w rejonach oznakowanych przejść i skrzyżowań. Do najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, które popełniają piesi należą: wchodzenie na jezdnię zza pojazdu, wtargnięcie na jezdnię, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.
Policjanci surowo będą karać także rowerzystów za przejeżdżanie przejść dla pieszych i jazdę po chodnikach. Mundurowi zwracać będą także uwagę na to czy piesi poza terenem zabudowanym są wyposażeni w elementy odblaskowe oraz czy rowery, którymi poruszają się cykliści są wyposażone w obowiązkowe elementy
Pamiętajmy, że od dnia 31 sierpnia 2014 r. po nowelizacji Ustawy prawo o ruchu drogowym nałożony jest obowiązek noszenia w miejscu widocznym elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Za niedostosowanie się do tego przepisu mundurowi nakładają mandat.
Policjanci przypominają:
Posiadanie na odzieży wierzchniej odblasku zapewni właściwą widoczność i może uchronić przez przykrymi konsekwencjami. Odblask, nawet w mieście, to rozsądna konieczność. Poza terenem zabudowanym po zmierzchu każdy pieszy, bez względu na wiek, ma obowiązek być wyposażonym w element odblaskowy.
Piesi także muszą pamiętać, że przed wejściem na jezdnię na przejście dla pieszych, trzeba się zatrzymać i rozejrzeć, czy jest bezpiecznie i czy można przejść na drugą stronę. Pamiętajmy także, że warunki drogowe są trudne, nawierzchnia jezdni jest śliska i w przypadku nagłego hamowania, kierowca może nie zatrzymać się w miejscu.
Każdy kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność, tym bardziej teraz, kiedy warunki drogowe są niekorzystne.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola