Działania „PIESI” na drogach

10 lipca 2019, 12:27

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim i Tczewie dziś realizuje działania prewencyjno – kontrolne „PIESI”. Celem działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów oraz przypomnienie, że oni też są użytkownikami ruchu drogowego.

Już od samego rana na drogach powiatu gdańskiego policjanci z pruszczańskiej drogówki prowadzą działania „PIESI”. Akcja ta dotyczy tych pieszych, którzy często swoim zachowaniem na drodze stwarzają zagrożenie dla samych siebie jak i innych uczestników ruchu. Celem działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów, przypomnienie, że oni też są użytkownikami ruchu drogowego. Najważniejszym jest aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zaczęli troszczyć się o swoje bezpieczeństwo.

Policjanci w przypadkach ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych oraz rowerzystów będą reagować na każde z nich, dlatego też trzeba pamiętać że za przejście na „czerwonym świetle”, przechodzenie w miejscu niedozwolonym, czy też za brak elementów odblaskowych u pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmierzch grożą mandaty karne.
,, Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej
ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym
adresatem informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione na podstawie art. 32 rozporządzenia UE 2016/679 RODO. Jeżeli otrzymał Pan/ Pani wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych Komisariatach Policji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPP Pruszcz Gdański.”

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola