JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców – konferencja prasowa w IAS w Gdańsku

13 października 2017, 22:21

10 października 2017r. w Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa na temat nowego obowiązku dla mikroprzedsiębiorców JPK_VAT, który wchodzi w życie od 01.01.2018r.

Konferencję rozpoczął Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku – Pan Tomasz Słaboszowski, od informacji na temat wzrostu wpływów w regionie z podatku od towarów i usług.
Następnie istotę Jednolitego Pliku Kontrolnego zaprezentowały Pani Małgorzata Miszczak – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz Pani Małgorzata Naschke –Wojewódzki Koordynator ds. JPK

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

„Uważamy, że dobra komunikacja pomiędzy administracją celno-skarbową i przedsiębiorcami jest jedną z gwarancji sukcesu naszego regionu. Naszym obowiązkiem jest zatem zapewnienie odpowiedniego wsparcia tak licznej grupie przedstawicieli biznesu stojącej w obliczu nadchodzących zmian. Wierzymy, że doinformowani mikroprzedsiębiorcy, którzy zechcą już dziś przesyłać JPK, odczują wymierne korzyści z tego tytułu, zarówno teraz jaki i w nowym roku” – Pan Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Czym jest JPK_VAT

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Na czym polega obowiązek JPK_VAT

Obowiązek polega na comiesięcznym przekazywaniu w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości. Na tym etapie przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów (np. kara, odsetki). Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, może spodziewać się działań ze strony urzędu skarbowego w zakresie stwierdzonych wątpliwości. Wszelkie dane przesyłane w ramach JPK są szyfrowane i gwarantują bezpieczeństwo.

„Wielu mikroprzedsiębiorców prowadzących dotychczas dokumentację VAT w wersji papierowej wyraża swoje obawy i wątpliwości, w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Chcemy pokazać, że to co teraz wydaje się skomplikowane i przerażające w rzeczywistości takie nie jest. Jesteśmy przekonani, że w wielu przypadkach prowadzenie elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży oraz raportowanie zamieszczonych w nich danych za pomocą JPK może korzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą „– Pani Małgorzata Miszczak, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:

od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:

od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa
JPK na żądanie obejmują:

księgi rachunkowe – JPK_KR
wyciąg bankowy – JPK_WB
magazyn – JPK_MAG
faktury VAT – JPK_FA
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
ewidencja przychodów – JPK_EWP.
Wysyłanie plików JPK

Resort finansów zachęca do testowego składania JPK_VAT już teraz.
Mikroprzedsiębiorcy mogą już dziś nauczyć się przesyłać plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25 dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. W ten sposób mikroprzedsiębiorcy przygotują się i sprawdzą, czy ich rozliczenie jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT, dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.

Autoryzacja wysyłki JPK

Do wysyłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).

Wyłączenia
Obowiązek nie dotyczy:

przedsiębiorców zwolnionych od podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe: przedsiębiorców sprzedających wyłącznie towary i świadczących usługi zwolnione z VAT, zwolnienie podmiotowe: których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000,00 zł)
organizacji międzynarodowych, które realizują zadania publiczne.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola