Konferencja w Sejmie z udziałem przedstawicieli gminy Suchy Dąb

23 kwietnia 2017, 19:36

W Sejmie odbyła się konferencja pt. „Funkcjonowanie Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Spotkanie zostało zorganizowane przez:
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, Polską Radę Organizacji Młodzieżowych, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencje prowadzili i byli moderatorami dyskusji:
Prof. dr. Hab. Jacek Kurzępa – Poseł na Sejm RP,
Aleksander Mrówczyński – Poseł na Sejm RP,
Robert Warwas – Poseł na Sejm RP,
Mateusz Czerniga – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych.

Podczas konferencji dyskutowano o problemach, barierach oraz możliwościach działania Młodzieżowych Rad. Samorządowcy i opiekunowie wymieniali się doświadczeniami funkcjonowania rad młodzieżowych w różnych miejscowościach naszego kraju. Efektem spotkania było wypracowanie rozwiązań, które przyczynią się do usprawnienia działalności Młodzieżowych Rad, a w szczególności do uregulowania współpracy młodzieżowych radnych z przedstawicielami władz samorządowych.

Gminę Suchy Dąb na konferencji reprezentowali:
Przemysław Dymarkowski – Radny Gminy Suchy Dąb,
Tomasz Jagielski – nauczyciel Zespołu Szkół w Suchym Dębie.

Transmisja z obrad zespołu parlamentarnego na:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#489657606A5445ECC12580F1004694FD

Urząd Gminy Suchy Dąb

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola