Koronawirus jest nadal groźy – przypominają policjanci

21 maja 2020, 15:42

Przed nami kolejny wiosenny weekend. Duża część ludzi czekała na sprzyjającą pogodę, żeby móc aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Niezmiennie jednak policjanci przypominają, że w trosce życie i zdrowie własne oraz innych ludzi należy przestrzegać obostrzeń, które zostały wprowadzone, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Kolejny wiosenny weekend z pewnością będzie okazją dla wielu ludzi do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Nie powinnyśmy jednak zapominać o zagrożeniu dla życia i zdrowia, które cały czas istnieje za sprawą koronawirusa.

Policjanci cały czas informują i przypominają o wprowadzonych obostrzeniach. Mundurowi podczas służby zwracają uwagę i reagują na osoby, które nie przestrzegają wprowadzonych dla ograniczenia rozprzestrzeniania się groźnej choroby regulacji.

Stróże prawa dbają o przestrzeganie kwarantanny przez osoby, na które został ten obowiązek nałożony. Patrolują miejsca zwyczajowo chętnie odwiedzane przez ludzi i reagują w przypadku zauważenia osób, które łamią obowiązujące przepisy. Mundurowi rozdają też maseczki osobom potrzebującym.

Jak już wcześniej pisaliśmy, każdy przypadek niestosowania się do przepisów jest indywidualnie oceniany, lecz należy zaważyć, że lekceważące podejście do przepisów ustanowionych dla ochrony życia i zdrowia nas wszystkich będzie spotykało się ze stanowczą reakcją stróżów prawa.

Policjanci przypominają, że nadal obowiązują niżej wskazane obostrzenia:

– w przemieszczaniu się-obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), a także m.in. osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,

– obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Obowiązek nie dotyczy m.in. dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane), osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, osób przebywających w lesie,

– zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów zoologicznych, na terenach leśnych z miejsc biwakowania oraz wiat,

– zakaz zgromadzeń i imprez-obowiązuje całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, zebrań oraz imprez.

Po raz kolejny apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie oraz o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń. Miejmy na uwadze, że naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola