Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2019 roku

09 stycznia 2020, 16:24


Przełom roku to czas różnego rodzaju podsumowań. Jedną z istotnych statystyk jest ta, dotycząca Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci za pomocą tego narzędzia otrzymują od lokalnej społeczności informacje na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy lokalnym społeczeństwem a funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz podległych jej komisariatów.

Na mapę powiatu gdańskiego naniesiono 1102 punkty z różnego rodzaju sygnałami. Potwierdzonych zostało 222 zgłoszenia, do innych instytucji, względem właściwości rzeczowej, przekazano 301 zgłoszeń, a 498 zagrożeń nie zostało potwierdzonych. Wyeliminowano 80 problemów a, gwoli ścisłości, 1 zgłoszenie zostało zakwalifikowane jako żart.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczeń prędkości, nieprawidłowej, według zgłaszających, organizacji ruchu oraz niezgodnego z przepisami parkowania. Z pozostałych kategorii przekazywano informacje dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci, wałęsających się psów, nielegalnych miejsc organizowania gier hazardowych.

Niemała część zgłoszeń dotyczy tego samego problemu, czego przykładem jest kwestia nieprawidłowego parkowania na dużych osiedlach mieszkaniowych. W tym przypadku należy zauważyć, że problem tkwi w niedostosowanej do oczekiwań mieszkańców ilości miejsc parkingowych wybudowanych na danym osiedlu.

Innym przykładem dużej ilości zgłoszeń, dotyczących tego samego zagrożenia, które zostało przekazane i omówione z właściwym rzeczowo organem, może być zgłoszony 196 razy postulat dotyczący zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Kopernika i Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. W tej sprawie policjanci wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miasta Pruszcz Gdański o wprowadzenie rozwiązań inżynieryjno-drogowych celem poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Obecnie zarządcy dróg pracują nad wprowadzeniem tych zmian.

W miejscach wskazanych przez mieszkańców, gdzie kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, pojawiają się cykliczne kontrole. W kilku takich lokalizacjach pozwoliły one problem wyeliminować – kierowcy, którymi najczęściej byli mieszkańcy najbliższej okolicy, jeżdżą wolniej i spokojniej.

Należy wspomnieć, że w przypadku otrzymania informacji o nielegalnych wysypiskach śmieci we współpracy z lokalnymi władzami takie miejsca są oczyszczane, a policja ustala osoby odpowiedzialnych za ich powstanie.

Policjanci z Pruszcza odnotowali też problem osoby bezdomnej – w reakcji na to zgłoszenie mundurowi zorganizowali dla mężczyzny miejsce w ośrodku, gdzie otrzymał pomoc i dach nad głową.

Policjanci weryfikują wszystkie otrzymane sygnały, co z pewnością powoduje, że dany problem nie rozrasta się. Możliwość zgłaszania różnego rodzaju naruszeń przepisów wpływa na wzrost poczucia odpowiedzialności za rejon naszego zamieszkania czy pracy i daje możliwość realnego oddziaływania na przeciwdziałanie niepokojącym zjawiskom.

Policjanci przypominają, że KMZB nie służy do zgłaszania interwencji, lecz do wskazania kwestii problemowych, które są weryfikowane w czasie kilku służb – celem określenia, czy jest to incydent, czy sprawa występująca w dłuższym okresie czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola