Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA wyróżniony!

22 kwietnia 2017, 16:44

Platforma kulturalna „Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)” postanowiła przyznać Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA wyróżnienie EFFE Label 2017-2018.
EFFE jest międzynarodową inicjatywą powołaną do życia przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA), a jej działalność ukierunkowana jest na promocję i współpracę najlepszych europejskich festiwali kulturalnych. Spośród nadesłanych aplikacji międzynarodowa komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze i najbardziej awangardowe festiwale, które zostaną włączone w tworzenie europejskiej platformy festiwali kulturalnych.
Jury, włączając FETĘ do grona wyróżnionych festiwali, doceniło jej unikalną atmosferę, na którą składa się nie tylko lokalizacja na terenach stopniowo obejmowanych rewitalizacją, ale przede wszystkim współpraca z mieszkańcami zajmowanych obszarów – dzielnic Dolne Miasto i Stare Przedmieście, silnie angażujących się w realizację wydarzenia. Udział wolontariuszy i lokalnych organizacji pozarządowych wydaje się potwierdzać głębokie relacje z lokalną społecznością i jej głęboką identyfikację z imprezą. Ponadto komisja podkreśliła internacjonalność wyborów dotyczących programu festiwalu w ramach, którego prezentowane są spektakle z całego świata – począwszy od widowiskowych produkcji po kameralne przedsięwzięcia, często o tematyce komentującej bieżące zjawiska społeczne i kwestie polityczne.
Wyróżnienie EFFE Label 2017-2018 zapewni FECIE łatwość dostępu do licznych zagranicznych odbiorców, nie tylko widowni, ale również artystów, organizacji i zrzeszeń artystycznych, teatrów tradycyjnych oraz tańca, władz na różnych szczeblach, sponsorów, a także mediów. Co więcej, EFFE obejmie wyróżnione festiwale intensywną kampanią promocyjną na arenie międzynarodowej.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
Biuro organizacyjne: „Plama” Gdański Archipelag Kultury
Ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk
Tel. 58 557 42 47
www.feta.pl

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola