NOWE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

04 października 2018, 11:40

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli.
Od poniedziałku każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. W związku z tym, w przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) przypominamy, że zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany podać m.in. swoje dane personalne, dane o pojeździe oraz ubezpieczeniu OC bez konieczności wzywania Policji.
Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdami nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Każdy kierowca ma za to obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.
Zmiany te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce.
W związku z wątpliwościami i obawami niektórych kierowców dotyczących sytuacji uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) i związanych z tym zdarzeniem ewentualnych problemów w uzyskaniu niezbędnych informacji o pojeździe oraz polisie OC należy przypomnieć o tym, że każdy kierowca zgodnie z art. 44 ustawy
Prawo o ruchu drogowym w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował
zagrożenia
lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub
posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym
zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest
obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół
ratownictwa medycznego i Policję,
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie
przebiegu wypadku,
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu
ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie
powrócić na to miejsce.
Źródło-KWP Gdańsk

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola