Odprawa roczna w pruszczańskiej komendzie

05 lutego 2020, 17:30

W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyła insp. Ewa Pachura, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz kierownictwo i funkcjonariusze miejscowej komendy. Podczas odprawy podsumowano i omówiono pracę całej jednostki.

Trzeciego lutego b.r. w Pruszczu Gdańskim odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyła insp. Ewa Pachura, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Odprawę przeprowadził insp. Radosław Pietrzak – Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim. W odprawie uczestniczyła kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy miejscowego garnizonu. W komendzie gościli także Starosta Gdański Stefan Skonieczny i Prokurator Rejonowy Wojciech Dunst.

W minionym roku w pruszczańskiej komendzie i podległych jednostkach wszczęto 2600 postępowań, co stanowi spadek względem 2018 roku, gdzie było ich 2920. Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich policjantów ogólna wykrywalność przestępstw wyniosła 79,4%. O wysokim poziomie bezpieczeństwa w powiecie gdańskim świadczy też m.in. rokroczny spadek przestępstw z typoszeregu rozboje, kradzieże rozbójnicze, których było 8 w 2019r. Ilość bójek i pobić także spadła względem lat poprzednich.

W 2019 roku policjanci zatrzymali 59 osób, które były poszukiwane listami gończymi i pozytywnie zakończyli postępowania wobec 55 osób, które zaginęły.

Przez powiat gdański przebiega kilka dróg o ponadregionalnym znaczeniu, na czele z autostradą A1, drogami S6 i S7. Zauważalny jest duży ruch pojazdów przez cały rok, ale, jak pokazują zebrane dane, ilość wypadków drogowych spadła, a kolizji utrzymała się na poprzednim poziomie. O zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego świadczyć może także przeprowadzone prawie 38 tysięcy badań trzeźwości, co doprowadziło do ujawnienia 68 nietrzeźwych kierowców.

Współpraca z lokalną społecznością jest realizowana w sposób ciągły – mundurowi zorganizowali 6 debat społecznych i przeprowadzili blisko 300 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, dotyczących szeroko pojętej kwestii bezpieczeństwa.

Podsumowując odprawę, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pozytywnie oceniła pracę pruszczańskich mundurowych, dziękując jednocześnie za wkład w osiągnięte wyniki. Podziękowanie za zaangażowanie w służbę i pracę funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych wyraził także Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola