Policjanci zorganizowali akcję pn. „Bezpieczne wakacje w Gminie Pszczółki”

19 czerwca 2019, 11:32

W ostatnich dniach roku szkolnego w szkołach na terenie Gminy Pszczółki policjanci z Pruszcza Gdańskiego prowadzili zajęcia w tematyce bezpieczeństwa podczas wakacji. Oprócz zajęć w szkołach miejscowi policjanci podczas lata z większym natężeniem będą patrolować miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie tej gminy. Wszystkie działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i uczulenie jej, że zależy ono w dużej mierze od zachowania mieszkańców.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim we współpracy z Wójtem Gminy Pszczółki – p. Maciejem Urbanek i dyrektorami szkół z tej gminy rozpoczęli akcję pn. „Bezpieczne wakacje w Gminie Pszczółki”. Funkcjonariusze spotkali się z uczniami wszystkich szkół na terenie gminy i przeprowadzili prelekcje w tematyce bezpieczeństwa. Mundurowi szczególną uwagę zwrócili na zachowanie podczas wakacyjnych aktywności. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku i rekreacji, jak również podkreślono znaczenie dbania o wspólne mienie, z którego młodzież korzysta. Najmłodszym policjanci przypomnieli o niebezpieczeństwach związanych z kontaktem z osobami obcymi i udzielono wskazówek dotyczących reakcji w takich sytuacjach. Mundurowi uczyli także jak zachować się w przypadku napotkania agresywnego zwierzęcia. Policjanci wśród starszej młodzieży dzielili się także wiedzą na temat następstw czynów karalnych.

W ramach służby w okresie letnim, policjanci z większą intensywnością będą patrolować miejsca wypoczynku i rekreacji. Ich uwaga skierowania będzie na tereny, gdzie przebywa młodzież i dzieci. Mundurowi reagować będą na niewłaściwe, niezgodne z prawem zachowania i w stosunku do sprawców wyciągane będą przewidziane przepisami konsekwencje.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola