Policjanci zorganizowali konkurs „Moda na odblaski”

23 września 2019, 16:58

Wczoraj w Pruszczu Gdańskim odbyła się impreza dla wszystkich pierwszaków z miasta. Policjanci przekazali uczniom i ich opiekunom najważniejsze treści dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Istotnym elementem był także konkurs „Moda na odblaski”, gdzie najmłodsi wykazali się dużą pomysłowością w tematyce promowania tych elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Jak co roku we wrześniu w amfiteatrze na terenie Faktorii odbyła się impreza pn. „Moda na odblaski” w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Inicjatywa ta, zorganizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji z Pruszcza Gdańskiego wraz z Centrum Kultury i Sportu i Urzędem Miasta w Pruszczu Gdańskim, ma na celu przybliżenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkim uczniom klas pierwszych szkół podstawowych z terenu miasta.

Podczas imprezy mundurowi przekazali przybyłym gościom najważniejsze treści dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach. Stróże prawa położyli nacisk na kwestie właściwego korzystania z dróg przez pieszych, zwrócili uwagę na właściwe korzystanie z pasów bezpieczeństwa i fotelików, a także naświetlili kwestię używania numerów alarmowych. Te istotne treści były przekazane przez policjantów w formie quizów, zabaw i wierszyków, a wszystko po to, żeby w jak najbardziej atrakcyjnej formie dotrzeć do najmłodszego odbiorcy.

Drużyny reprezentujące wszystkie szkoły z terenu Pruszcza, pod okiem opiekunów przygotowały występy w konkursie „Moda na odblaski”. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością w prezentowaniu treści promujących noszenie elementów odblaskowych.

Decyzją Jury konkursu wszystkie drużyny zajęły ex aequo pierwsze miejsce. Dzięki uprzejmości partnerów – Grupy Lotos i firmy transportowej ERONTRANS występujący na scenie dostali upominki, a wszyscy goście otrzymali odblaski.

Takie inicjatywy niewątpliwie wpływają na pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa zarówno wśród najmłodszych, jak i ich opiekunów. Widząc uśmiechy i czynny udział w imprezie policjanci oczywiście zapowiadają kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola