PRUSZCZ GDAŃSKI- ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH ORAZ PRZEJAWY DEMORALIZACJI

25 stycznia 2018, 12:15

Policjanci z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i
patologii komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim odwiedzili gimnazjalistów ze szkoły podstawowej w Rotmance. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz zasady respektowania regulaminu szkolnego. Poruszono kwestię negatywnych zachowań oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

W czwartek (25 stycznia br.) o godz.9.00 policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii spotkali się z uczniami gimnazjum szkoły podstawowej w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, mieszczącej się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 37. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętą demoralizację wśród dzieci i młodzieży. Policjanci omówili rożnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi, między innymi stosowanie środków odurzających, przynależność do rożnych nieformalnych grup młodzieżowych oraz bezpieczeństwo w internecie.
Poruszono też zagadnienie dotyczące respektowania regulaminu szkolnego oraz konsekwencje jego łamania.
Szeroko pojęta prewencja kryminalna i uświadamianie dzieciom już od najmłodszych lat wszelkiego rodzaju zagrożeń ma znaczący wpływ na ich postrzeganie świata.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola