PRUSZCZ GDAŃSKI- ODPRAWA ROCZNA- PODSUMOWANIE PRACY PRUSZCZAŃSKICH POLICJANTÓW

19 stycznia 2018, 11:11

Wczoraj w auli Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej podsumowująca miniony rok. W spotkaniu uczestniczyła insp. Ewa Pachura Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, kierownictwo pruszczańskiej komendy, Prokuratur Rejonowa w Pruszczu Gdańskim Marzena Pawłowicz- Johnstone oraz Starosta powiatu gdańskiego Stefan Skonieczny. Podczas narady Zastępca Komendanta Wojewódzkiego podziękowała za dotychczasową pracę oraz omówiła zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2018 roku.

Wczoraj podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Radosław Pietrzak podsumował wyniki pracy osiągnięte przez policjantów w 2017 roku. Szczegółowo przedstawił osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego i logistyki dziękując za zaangażowanie i codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa policjantom i pracownikom cywilnym. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego na koniec odprawy podziękowała pruszczańskiej Policji za uzyskane wyniki oraz położyła nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwalczanie przestępczości kryminalnej. Podziękowania złożyło także kierownictwo Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim oraz Starosta powiatu gdańskiego.

W 2017 roku w odniesieniu do roku ubiegłego spadła ilość rozboi, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Zmalała również przestępczość pospolita. Wykrywalność przestępstw z kategorii bójki i pobicia wzrosła prawie o 13 procent. Zmniejszyła się liczba przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem, kradzieży cudzej rzeczy, kradzież samochodów. Zwiększyła się wykrywalność przestępstw narkotykowych przy czym ich ilość do roku poprzedniego zmalała. Na podobnym poziome utrzymują się przestępstwa dotyczące niszczenia cudzej rzeczy. Policjanci ujawniają coraz więcej przestępstw gospodarczych, które są bardzo trudne do wykrycia a polegają na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu uzyskania korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Służby prewencyjne w minionym roku ujawniły zwiększoną liczbę wykroczeń. Policjanci zajmujący się prewencją kryminalna i nieletnimi ujawnili więcej czynów karalnych niż w 2016 roku. Funkcjonariusze ruchu drogowego pracujący na drogach powiatu gdańskiego przyczynili się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. W minionym roku odnotowaliśmy 6 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, czyli o jeden więcej niż w 2016 roku.W minionym roku zwiększyła się natomiast liczba kolizji drogowych. Drogowcy zatrzymali o 20 kierujących mniej, którzy prowadzili pojazd będąc pod wpływem alkoholu.Ilość skontrolowanych dni pracy kierowców w okresie styczeń – grudzień 2016/2017 wyniosła 865 czyli zwiększyła się o 250 w odniesieniu do 2016 roku.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola