Rekrutacja do projektu realizowanego w Pruszczu Gdańskim na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży

28 września 2017, 20:46

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje kolejny projekt na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży w Pruszczu Gdańskim – OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-EFS – w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. W rekrutacji beneficjentów projektu, której pierwszy etap potrwa do 31 października, liczymy na współpracę z Państwem. Młodzież, która weźmie udział w projekcie, uzyska kompleksową pomoc w postaci bezpłatnych szkoleń zawodowych, kursów ( m.in. komputerowych, językowych, prawo jazdy kat. B), płatnych staży u pracodawców, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, a także wsparcia towarzyszącego w trakcie realizacji projektu w postaci wyżywienia, dofinansowania dojazdów, ubezpieczenia NNW oraz zdrowotnego, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Beneficjentami projektu mogą być osoby w wieku 18-24 lata, które są bierne zawodowo, nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz nie kształcą się i nie szkolą. Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w naszym projekcie, powinny zgłosić się do Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim, w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu przesyłamy plakat promujący projekt z prośbą o zamieszczenie go na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.


Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim
ul. Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (58) 305 43 78

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola