RUSOCIN – DEBATA SPOŁECZNA Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI

25 maja 2017, 21:05

Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim inspektor Radosław Pietrzak wspólnie z Panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Beatą Kowalczyk oraz kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Panem Markiem Hojczyk zorganizowali debatę społeczną pod nazwą ” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ!”. Myślą przewodnią debaty była praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

W środę (24 maja br.) o godz. 10.00 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieszczącego się przy ulicy Macieja Rataja 12 w Rusocinie gmina Pruszcz Gdański odbyła się debata społeczna pod nazwą ”Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ!”. Myślą przewodnią debaty była praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie.
Organizatorem debaty był Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim, Pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz Pan kierownik
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

W spotkaniu uczestniczyło 25 słuchaczy, policjanci na czele z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Pruszczu Gdańskim asp. szt. Maciejem Kierzkowskim, Pani dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim, pracownicy SOW w Rusocinie na czele z kierownikiem placówki, kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy zawodowi, pracownicy socjalni oraz Pni przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

Podczas debaty scharakteryzowano osoby stosujące przemoc, obalono mity i stereotypy
podtrzymujące występowanie przemocy w rodzinie, pokazano sposoby motywowania osób stosujących przemoc do współpracy z instytucjami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Spotkanie obejmowało także dyskusję i refleksje specjalistów tj. policjantów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych oraz innych osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola