Rusza nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)!

15 stycznia 2018, 22:38

Termin składania dokumentów: 15 stycznia 2018 –15 lutego 2018 roku

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.
W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.
Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:
1. wariant podstawowy:
• siłownia plenerowa
• strefa relaksu
• zagospodarowanie zieleni
2. wariant rozszerzony:
• siłownia plenerowa
• strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem:

https://wnioski.msit.gov.pl/

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2017-rok/2180,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

• Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola