SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

31 grudnia 2018, 10:38

Kampania społeczna pod hasłem „SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!” to wspólna akcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Policji. Jej celem jest podjęcie wspólnych działań mających na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej oraz ostrzeganie seniorów przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców.
Seniorze, uważaj! ― celem tej kampanii UOKiK jest ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi zachowaniami niektórych przedsiębiorców w trakcie zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Problem dotyczy zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ― przede wszystkim seniorzy ― są wprowadzani w błąd i ponoszą w związku z tym dotkliwe straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług.

Materiałem informacyjnym są dwa spoty, które zwracają uwagę na zagrożenie, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola