Spacer historyczny – śladami Danuty Siedzikówny „Inki”

02 września 2019, 21:59

28 sierpnia upłynęła 73 rocznica śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmonowicza „Zagończyka”. By uczcić pamięć bohaterskich działaczy konspiracji niepodległościowej gdański oddział IPN zorganizował marsz śladami „Inki”. Uczestnicy spotkania rozpoczęli wędrówkę od dworca PKP w Gdańsku, na który przybyła pociągiem z Olsztyna Danuta Siedzikówna by zdobyć lekarstwa i środki opatrunkowe dla swojego oddziału. Spacerowicze odkryli miejsce ukrywania, aresztowania śledztwa i przesłuchać dzielnej sanitariuszki. Miłośnicy historii weszli także do Aresztu Śledczego, gdzie rozstrzelano „Inkę”. Władze komunistyczne uczyniły wiele by wymazać z pamięci postać Danuty Siedzikówny. Dzisiaj poprzez takie działania przywraca się należną pamięć polskim bohaterom.
W Gdańsku – Oruni pamięci Danuty Siedzikówny „Inki” wystawiono pomnik, a w Wiślinie – powiat gdański miejscowa Szkołą Podstawowa nosi jej imię.
W spacerach organizowanych przez IPN Gdańsk pod koniec sierpnia uczestniczyło około 100 uczestników
UG Suchy Dąb
.

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola