Wróblewo najpiękniejszą wsią powiatu gdańskiego

29 sierpnia 2017, 23:17

Podczas sesji Rady Powiatu Gdańskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu Piękna Wieś. W tym roku odbyła się już 24 edycja konkursu, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku, a współorganizatorami PODR z siedziba w Lubaniu, Starostwa Powiatowe i Urzędy Gmin. Głównym celem turnieju jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, a także podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich i integracja społeczności lokalnej.
Laureaci etapu powiatowego konkursu w poszczególnych kategoriach:

Najpiękniejsza WIEŚ:
I miejsce – Wróblewo, gm. Suchy Dąb,
II miejsce – Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie.

Najpiękniejsza ZAGRODA:
I miejsce – Pani Halina i Marek Czebiołko, Kaczki, gm. Trąbki Wielkie,
II miejsce –– Państwo Beata i Piotr Kolberg, Koźliny, gm. Suchy Dąb.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursu, przechodzą do etapu wojewódzkiego, którego wyniki poznamy pod koniec października b.r.
Urząd Gminy Suchy Dąb

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola