Regaty Mediów 2017 – zamiana terminu

02 września 2017, 16:50

IX Regaty Mediów o Puchar NCŻ AWFiS
ZAWIADOMIENIE o XIX Regatach Mediów o Puchar NCŻ (Górki Zachodnie, 30 września 2017 r.) / III Memoriał dra Krzysztofa Zawalskiego
1. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z K.S. AZS AWFiS Gdańsk. Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku – Górkach Zachodnich. 1.2 Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej lub wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 2 września 2017 r. 2. PRZEPISY Regaty odbędą się zgodnie z przepisami regatowymi World Sailing (dawniej ISAF) 3. KLASA REGAT 3.1 Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor, bez genakerów.

ZGŁOSZENIE
4. ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA 4.1 Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na adres: maciej.szafran@awf.gda.pl , do 20 września. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 11.00 do 12.00 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS (sala konferencyjna 207-209, II piętro). 4.2 Załoga reprezentująca daną redakcję może liczyć łącznie ze sternikiem max. 5 osób. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować w mediach publicznych bądź prywatnych. 4.3 W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 załóg do regat przewiduje się dopuszczenie załogi, stanowiącej II reprezentację danej redakcji (na podstawie kolejności zgłoszeń). 4.4 Sternicy – wytypowanie sternika na czas regat leży w gestii danej redakcji. 4.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego.
• 5. WPISOWE DO REGAT Udział w regatach wiąże się z opłata wpisowego w kwocie 100 zł za całą załogę. Płatność należy uiścić w gotówce podczas zgłoszeń finalnych na miejscu regat. 5. PROGRAM REGAT 5.1 Program regat: Regaty odbędą się w dniu 2 września br. (sobota) wg następującego harmonogramu:
• 11.00 – 12.00 – zgłoszenia do regat
• 12.00 – odprawa załóg z organizatorem i sędzią regat
• 14.00 – planowany sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,
• 18.00 – zakończenie regat ze spotkaniem towarzyskim
*Szczegółowy harmonogram, zawierający wydarzenia towarzyszące związane z III Memoriałem dra Krzysztofa Zawalskiego zostanie zaprezentowany na odprawie w dniu regat. 5.2 Planowane jest rozegranie 3-5/7 wyścigów 6. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT 6.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej. 7. PUNKTACJA 7.1 Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów. 7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu. 7.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej. 7.3 b) W przypadku rozegrania 4 lub więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony. 8. PRAWA DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 9. NAGRODY Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe. 10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
11. INFORMACJE DODATKOWE Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat: mail: Maciej Szafran maciej.szafran@awf.gda.pl , tel.: 502-936-430, Beata Mackiewicz (58) 322-26-00.
UWAGA !
Redakcja obecnie posiadająca puchar przechodni proszona jest o kontakt z organizatorem w celu potwierdzenia udziału w regatach bądź pilnego przekazania trofeum, gdyby w tym roku nie było możliwości udziału redakcji w imprezie.26 00
Serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola